1. YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ

    1. Destek Hizmetleri Daire Başkanı

    2. Malzeme Yönetimi ve Satınalma Daire Başkanı

    3. Yatırım Emlak ve Teknik Hizmetler Daire Başkanı

    4. Sosyal Hizmetler Daire Başkanı