Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.04.2018

Tanıtım

YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN

KURULUŞU VE TARİHİ GELİŞİMİ

 

Diyanet Teşkilatının kuruluşundan sonra Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen hizmetleri ifa etmek üzere ilk defa 1926–1927 Yılları “Devlet Salnamesi”nde “Tahrirat ve Evrak Müdüriyeti” ve “Levazım Müdüriyeti” adıyla iki Müdürlük yer almıştır. 

1931 yılı bütçe kanunu ile bütün cami ve mescitlerin idaresi Vakıflar Genel Müdürlüğüne verilince Başkanlık merkez teşkilatında bulunan birimlerden Dini Müesseseler Müdürlüğü ile Levazım Müdürlüğü; Personeli ve kadroları ile birlikte Evkaf Umum Müdürlüğüne devredilmiştir. 29.04.1950 tarihinde yürürlüğe giren 5634 sayılı kanun ile merkez teşkilatı bünyesinde “Zat İşleri, Sicil ve Levazım Müdürlüğü” kurulmuş ve Yazı İşleri Müdürlüğü de “Yazı İşleri ve Evrak Müdürlüğü” olarak adlandırılmıştır.  

1965 yılında 633 sayılı Kanun ile “Donatım Müdürlüğü” ve “Daire Tabipliği” kurulmuş, “Evrak ve Yazı İşleri Müdürlüğü” de Personel Dairesi Başkanlığına bağlanmıştır.1982 sayılı Kanunda öngörülen teşkilat yapısı baz alınarak 24/02/1978 tarih ve 7/14656 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile oluşturulan “Bütçe ve Muhasebe İşleri Müdürlüğü” ve “Evrak İdari İşler Müdürlüğü” Personel Dairesi Başkanlığı’na bağlı faaliyetlerini yürütmüştür. 

13.12.1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde; Başkanlığımız merkez teşkilatı bünyesinde diğer birimler yanında “İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı” kurulmuştur.  

          İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı; 

İdari ve Sosyal İşler Şubesi Müdürlüğü, Mali İşler Şubesi Müdürlüğü, Malzeme Şubesi Müdürlüğü, Genel Evrak ve Arşiv Şubesi Müdürlüğü ve Teknik Hizmetler Şubesi Müdürlüğü ile Baştabiplik ve "Sivil savunma Uzmanlığı" olmak üzere toplam (7) altı üniteden oluşmuştur. 

633 sayılı kanunda kapsamlı değişiklikler yapan 01 Temmuz 2010 tarih ve 6002 sayılı Kanun ile İdari ve Mali İşler Dairesi  Başkanlığı yerine Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü; Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatını ilgilendiren yapım, bakım, onarım, satın alma, kiralama, genel evrak, arşiv, sağlık, güvenlik, temizlik, aydınlatma, taşıma ve benzeri iş ve işlemleri yürütmekte olup, diğer hizmet birimlerine lojistik destek sağlamaktadır. Genel Müdürlüğünün görev alanları 6002 sayılı yasanın 7/f maddesinde 15 madde halinde tadat edilmiştir.  

Ayrıca, Başkanlığın merkez, taşra ve yurtdışı hizmet birimlerinin yürüttüğü bütün faaliyetler bir yönüyle Genel Müdürlüğü ilgilendirmektedir. Genel Müdürlük olarak söz konusu hizmetlerin Diyanet İşleri Başkanlığı Stratejik Planındaki hedeflere ulaşması için imkânlar ölçüsünde kamu kaynaklarının etkili verimli ve ekonomik kullanımına da dikkat edilerek gerekli gayret sarf edilmektedir.

Yapılanma

Genel Müdürlük bünyesinde 20.12.2010 tarihli ve 193 sayılı Başkanlık Oluru ile;

A-Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı,

B-Malzeme Yönetimi ve Satın Alma Daire Başkanlığı,

C-Yatırım Emlak ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı,

D-Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı,

olmak üzere,

4 Daire Başkanlığı oluşturulmuştur.​