Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.04.2018

iletişim

Yönetim Hizmetleri ​Genel MüdürlüğüAlan Kodu (0312)
Sekreterlik  295 70 35 – 36
Faks 284 55 42
E-mail yonetimhizmetleri@diyanet.gov.tr
Genel Müdürlük Bürosu 295 70 42 – 295 8309
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Sekreterlik 295 70 64
Büro Hizmetleri295 70 95-96
Genel Evrak Arşiv Hizmetleri295 70 83
Mali Hizmetler295 70 41-44
Ulaşım Servis Hizmetleri295 65 66 - 295 70 48 - 295 82 07
Haberleşme295 70 00
Sivil Savunma ve Güvenlik Hizmetleri295 65 65
Teknik Servis Hizmetleri295 81 70
Temizlik Hizmetleri295 82 20
Malzeme Yönetimi ve Satınalma Daire Başkanlığı
Sekreterlik 295 70 57
Satınalma Bürosu 295 83 00
Faks 295 83 10
E-mail satinalma@diyanet.gov.tr
İhale Bürosu 295 70 92
Faks 285 06 78
E-mailihale@diyanet.gov.tr
Kirala Bürosu 295 70 42
Faks 295 83 09
E-mail malzeme@diyanet.gov.tr
Ayniyat Bürosu 295 71 04
Teberrukat Bürosu 295 71 34
Yatırım Emlak ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı
Sekreterlik 295 74 14
Faks 287 98 04
E-mail teknikhizmetler@diyanet.gov.tr
Etüt Planlana Proje ve Kontrollük Bürosu295 81 29
Keşif İhale İnceleme ve Kabul Bürosu295 83 37
İşletme ve Bakım-Onarım Bürosu295 83 06
Ödenek Bürosu 295 74 27
Koordinasyon ve İdari Büro 295 74 24
Yardım Bürosu 295 74 52
Tahsis ve İdari İşler Bürosu 295 74 12
Atölye Hizmetleri 295 82 01
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Sekreterlik 295 70 40
Büro Hizmetleri 295 70 16
Yardım Bürosu 295 70 16
Lojman Bürosu 295 70 30
Halkla İlişkiler Bürosu 295 74 55
Yemekhane Bürosu 295 82 39 – 295 72 07-08
Teknisyenler 295 70 05
Daire Tabipliği
Büro Hizmetleri 295 71 30 – 295 71 28-32
Sorumlu Hekim 295 71 20 – 295 82 42
Poliklinik Odası 295 71 22 – 71 28 - 71 26
Diş Polikliniği 295 71 12
Hemşire Odası 295 71 23 – 295 71 24
Laboratuvar Odası 295 71 16-17-13
Röntgen Odası 295 71 19
Hasta Kayıt Odası 295 71 14​