Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.04.2018

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Görevleri

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 

1. Başkanlık merkez hizmet binalarının temizliği ile ilgili işleri yürütmek; bahçeler ile otoparkların temizlik, bakım ve düzenini sağlamak.
2. Başkanlık merkez yerleşkesi içeri​​sinde yer alan hizmet binalarıyla ilgili koruma ve güvenlik tedbirlerinin alınması, yürütülmesi ve buralara giriş ve çıkışların düzenlenmesine ilişkin işleri yürütmek.
3. Güvenlik hizmetleriyle nöbetçi memurluk ve müracaat memurluğu işlerini yürütmek.
4. Başkanlık sivil savunma, seferberlik ve savaş hazırlıkları ile afet ve acil durum hizmetlerini ilgili mevzuatın verdiği yetkiye göre planlamak ve yürütmek.
5. Başkanlık merkez personelinin mesaiye geliş ve gidişleriyle ilgili taşıma servis hizmetlerini yürütmek.
6. Başkanlık araçlarının sevk ve idaresi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
7. Başkanlık merkezindeki araçların zorunlu trafik sigortası, özel trafik sigortası, periyodik muayene, bakım ve onarımı gibi hususları takip ederek, ihtiyaçları Malzeme Yönetimi ve Satın Alma Daire Başkanlığına iletmek.
8. Başkanlık telefon santralini işletmek, fotokopi, cilt yapımı vb. hizmetleri yürütmek.
9. Başkanlığın genel evrak ve arşiv işlerini düzenlemek ve yürütmek.
10. Genel Müdürlük personelinin, maaş, yolluk, yevmiye, tedavi yardımı, aile yardımı vb. iş ve işlemlerini gerçekleştirmek.
11.  Başkanlığın iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini yürütmek.
12. Personel taşıma servisi, temizlik, güvenlik ve santral hizmeti gibi görev alanına giren konularla ilgili doğrudan temin limitini aşanlar için, talebin mahiyetini belirleyecek şekilde gerekli teknik şartnameyi hazırlayıp Malzeme Yönetimi ve Satın Alma Daire Başkanlığına bildirmek.
13. Görev alanıyla ilgili alımı yapılan mal ve hizmetlere ait muayene-kabul ve/veya kontrol teşkilatını oluşturmak, gerekli evrakı hazırlayarak ödeme işlemleri için Malzeme Yönetimi ve Satın Alma Daire Başkanlığına iletmek.
14. Daire bünyesinde çalışan personelin mesai saatleri ve kılık-kıyafetleri ile tutum ve davranışlarında mevzuata uygun davranmaları konusunda rehberlikte bulunmak, uygulamayı takip ve kontrol ederek gerekli önlemleri almak.
15. 696 sayılı KHK’nın 127. Maddesiyle 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 25. Madde hükümleri çerçevesinde sürekli işçi kadrosuna geçen temizlik ve güvenlik personelinin maaş ve özlük işlemleriyle görev kıyafetlerinin teminine yönelik işlemleri yürütmek.
16. Görev alanıyla ilgili olarak amirlerince verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek. ​