Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.04.2018

iletişim


Yönetim Hizmetleri ​Genel MüdürlüğüAlan Kodu (0312)
Sekreterlik  295 70 35 – 36
Faks 284 55 42
E-mail yonetimhizmetleri@diyanet.gov.tr


Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Sekreterlik 295 70 64
Büro Hizmetleri295 70 95-96
E-mail
​destekhizmetleri@diyanet.gov.tr
Genel Evrak Arşiv Hizmetleri295 70 78
Mali Hizmetler295 70 41-44
Ulaşım Servis Hizmetleri295 65 66 - 295 70 48 - 295 82 07
Haberleşme295 70 00
Sivil Savunma  Hizmetleri295 65 65
venlik Hizmetleri
295 83 77
Teknik Servis Hizmetleri295 81 70
Temizlik Hizmetleri295 82 20


Malzeme Yönetimi ve Satınalma Daire Başkanlığı
Sekreterlik 295 70 57
Satınalma Bürosu 295 83 00
Faks 295 83 10
E-mail satinalma@diyanet.gov.tr
İhale Bürosu 295 70 92
Faks 285 06 78
E-mailihale@diyanet.gov.tr
Kirala Bürosu 295 71 10
Faks 295 83 09
E-mail malzeme@diyanet.gov.tr
Ayniyat Bürosu 295 71 05
Teberrukat Bürosu 295 70 66


Yatırım Emlak ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı
Sekreterlik 295 74 14
Faks 287 98 04
E-mail teknikhizmetler@diyanet.gov.tr
Etüt Planlama Proje ve Kontrollük Bürosu295 81 32
Keşif İhale İnceleme ve Kabul Bürosu295 73 73
İşletme ve Bakım-Onarım Bürosu295 65 13
Koordinasyon ve İdari Büro 295 74 12
​​Yatırım ve Ödenek Bürosu​295 74 27
​Yardım Büros​u
​295 74 52
​Müştemilat Gelirleri Takip Bürosu​294 46 25
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Sekreterlik 295 70 40
Genel Müdürlük Bürosu 
295 70 71 – 295 70 61
Büro Hizmetleri 295 47 53
Yardım Bürosu 295 70​​ 16
Lojman Bürosu 295 70 30
Halkla İlişkiler Bürosu 295 74 55
Yemekhane Bürosu 295 82 39 – 295 72 07-08
Diyanet Çocuk Kreş ve Gündüz Bakımevi
295 42 82
​Ankara Diyanet Evi​
​419 51 62
​Üsküdar Diyanet Evi
​0216 492 80 82
​Sultanahmet Diyanet Evi
​0212 843 61 84​


Tabiplik
Büro Hizmetleri 295 71 30 – 295 71 28-32
Sorumlu Hekim 295 71 20 – 295 82 42
Poliklinik Odası 295 71 22 – 71 28 - 71 26
Diş Polikliniği 295 71 12
Hemşire Odası 295 71 23 – 295 71 24
Laboratuvar Odası 295 71 16-17-13
Röntgen Odası 295 71 19
Hasta Kayıt Odası 295 71 14