Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
28.09.2016

Cami Standartları Çalıştayı

 Cami
Standartları Çalıştayı Ülkemiz
genelinde camilerin tamamına yakını hayır işleri kapsamında şahıslar, dernekler
ve vakıflar tarafından yaptırılmış ve/veya yaptırılmaktadır. Söz konusu bu
vakıf ve denekler projeleri de kendileri yaptırmaktadır. Ancak planlamadan,
yapıma, denetimden, işletmeye mevzuatta yer alan boşluklar sebebiyle pek çok
sorun yaşanmaktadır. Camilerin
günümüz koşullarında yeniden ele alınarak bir çalışma başlatılması tüm
süreçlerde karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri sunmak amacıyla
planlama, projelendirme, yapım ve işletme bakımına dair usul ve esasların
belirlenmesi yaşanan sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin sunulması amacıyla
Genel Müdürlüğümüzce çalışmalar başlatılarak komisyonlar oluşturulmuştur. Komisyonlara
Başkanlığımız personelinden ve başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve
Üniversiteler olmak üzere konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından
alanlarında uzman kişiler davet edilerek çalıştaylar düzenlenmiştir. Camilerin
planlama, projelendirme, yapım ve işletme-bakımına dair usul ve esasların
belirlenmesi amacıyla kurulan komisyonlar proje üst kurulu, proje komisyonu ve
alt komisyonlar şeklinde toplantılar düzenleyip çalışmalarını sürdürmektedir.