Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.04.2018

Daire Tabipliği Görevleri

DAİRE TABİPLİĞİ

 

1. Başkanlık personelinin, yakınlarının ve misafir hastaların sağlık hizmetleriyle ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.

2. Müracaat edenlere sağlık konusunda rehberlikte bulunmak.

3. Görev alanı ile ilgili ihtiyaç duyulması halinde ilgili birimlerle koordineli olarak konferans, seminer gibi etkinlikler düzenlemek.

4. Başkanlık merkezindeki yemekhane ve çay ocakları çalışanları ile başkanlık yemekhanesinde tüketilen gıdaların sağlık ve hijyen koşulları yönünden elverişliliğini takip etmek.

5. Bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli önlemleri almak.

6. Tabiplik hizmetleri için ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili talepleri Malzeme Yönetimi ve Satın Alma Daire Başkanlığı’na iletmek.

7. Satın alma işlemi yapılan mal hizmet veya yapım işleriyle ilgili gerekli muayene kabul kontrol tutanağını tanzim etmek.

8. Hac sağlık organizasyonuna katkıda bulunmak.

9. Atama yer değiştirme kurulunun rapora dayalı atama kararlarında; raporları incelemek ve kurulda hazır bulunmak.

10. Dairesi bünyesinde çalışan personelin mesai saatleri ve kılık kıyafetleri ile tutum ve davranışlarında mevzuata uygun davranmaları konusunda rehberlikte bulunmak, uygulamayı takip ve kontrol ederek gerekli önlemleri almak.

11. Görev alanıyla ilgili diğer iş ve işlemleri takip etmek, ayrıca amirlerince verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.